Nyheder

Vækst-Invest etablerer ny fond – fortsat fokus på SMV-segmentet

PRESSEMEDDELELSE

Få dage inde i det nye år, har Vækst-Invest etableret sin nye fond, Vækst-Invest II K/S. Den nye fond bygger videre på en stærk historik siden 2008.

Med stor opbakning fra en række investorer i den eksisterende fond – Vækst-Invest Nordjylland A/S – er Vækst-Invest II etableret med et tilsagn på DKK 125 mio. ved første closing. Det samlede tilsagn ventes at blive DKK 150-175 mio.

Investeringsfokus vil også i den nye fond være mindre og mellemstore virksomheder med potentiale for vækst og skalering. Størrelsesmæssigt vil virksomhederne have en omsætning på 20-150 millioner kroner, og vil ofte være beliggende i Jylland. Vækst-Invest II vil investere både som minoritetsinvestor og majoritetsinvestor. Den nye fond vil være en fortsættelse af det aktive ejerskab, som kendetegner Vækst-Invest.

”Vi er utrolig glade for opbakningen til vores nye fond, og vi er ikke mindst ydmyge overfor opgaven med at forvalte investorernes tilsagn i Vækst-Invest II. Segmentet, hvor vi er aktive, er meget interessant og på sin vis også lidt overset. Vi er gennem de sidste 12 år lykkedes med at investere på fornuftig vis, og vi vil fastholde vores investeringsdisciplin og fokus på den nedre del af SMV-segmentet”, udtaler Søren Mølgaard, direktør i Vækst- Invest II.

God opbakning fra velkendte investorer

En række investorer fra den første fond er også med i Vækst-Invest II. Med Vækstfonden og Spar Nord Bank som kerneinvestorer, deltager også, Sparekassen Vendsyssel, Spar Vest Fonden, Spar Nord Fonden, Safo Invest og andre udvalgte investorer i første closing

af fonden. Anden og sidste closing af fonden forventes at finde sted indenfor de kommende måneder.

Søren Mølgaard tilføjer, ”Vi ser mange interessante investeringsmuligheder i segmentet, herunder også forskellige varianter af generations- og ejerskifte. Det er vores oplevelse at behovet for kapital også i de kommende år vil være ganske stort i segmentet. Nu glæder vi os til at komme på plads med den anden og sidste closing af fonden, og vi er i god dialog med flere potentielle investorer.”

Vækstfonden udtaler:

”I Vækstfonden vil vi finansiere virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Derfor er vi glade for at få muligheden for at investere i Vækst Invest II, da fonden har en afgørende rolle i økosystemet. De investerer i små og mellemstore vækstvirksomheder i især Jylland, der har behov for egenkapital til at vokse sig større. Teamet bag Vækst Invest har arbejdet sammen i mange år, og dermed oparbejdet en rigtig god track record, som kan komme små og mellemstore jyske vækstvirksomheder til gode. Derfor er vi utrolig glade for, at vi kan byde Vækst Invest II velkommen”, udtaler Ole Hauskov.

Hos Spar Nord ser man også frem til at følge investeringen i Vækst-Invest II.

”Vækst Invest Nordjylland har bevist sin berettigelse siden etableringen i 2008 med gode og solide investeringer i jyske vækstvirksomheder, resulterende i skabelse af arbejdspladser, vækst og absolut markedskonforme afkast til investorerne. Vi er derfor glade for at være kerneinvestor i Vækst Invest II og har stor tillid til at den gode track record fortsætter i årene fremover”, udtaler bankdirektør, Martin Kudsk Rasmussen.

 

Søren Mølgaard, direktør, Vækst-Invest +45 2228 4507
Vækstfonden: Kommunikationsrådgiver Cecilie Idun Andersen +45 3193 0573

Om Vækstfonden

Vækstfonden er den danske stats finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen – fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 9.200 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 33,8 mia. kr.