Industrivarme

Industrivarme blev stiftet i 1984. Med mere end 25 års erfaring er virksomheden en anerkendt spiller på markedet for energianlæg. Industrivarme leverer komplette løsninger, hvor virksomheden er med lige fra udvikling af anlægget og indtil produktet er færdiginstalleret hos kunden. Selskabets primære forretningsområder er salg af energianlæg, energirådgivning, rørinstallationer, udlejning af varme- og dampkedelanlæg samt serviceopgaver, herunder kedeleftersyn.

Industrivarme har siden 2009 oplevet kraftig vækst, hvilket dels skyldes en generel tendens til investeringer i energieffektivitet. Dertil kommer at virksomheden med to opkøb i perioden også ad den vej har realiseret vækst.

Industrivarme A/S er i juni 2016 blevet solgt til energikoncernen Verdo A/S.

Related Projects