Actulux A/S

Actulux A/S blev stiftet i 2005 og beskæftiger sig med brandsikkerhed. Virksomheden har udviklet en ny generation af innovative åbningssystemer til elektrisk åbning og lukning af bl.a. ovenlys, glasfacader, vinduer og røglemme. Virksomheden har igennem de seneste år udviklet sig til markedsleder på det danske marked for åbningssystemer, med en markedsandel på over 50 %. Også på eksporten har Actulux succes, idet mere end halvdelen af virksomhedes omsætning kommer herfra.

Actulux’s forretningsmodel forstærkes bl.a. grundet en fælles europæisk lovgivning for brandventilation. Denne stiller store krav til brand- og røgventilation, og de patenterede elektriske åbningssystemer fra Actulux er udviklet til at sikre, at ovenlysvinduer i bl.a. industriejendomme, lagerhaller og sportsfaciliteter kan åbnes hurtigt og rettidigt. Der findes i dag kun få virksomheder i Europa, som producerer elektriske åbningssystemer, der efterlever de meget strenge krav til brandventilation.

Actulux A/S er i maj 2015 blevet solgt til det tyske selskab Jofo Pneumatik.